Ruokailoa varhaiskasvatukseen

 

Ensimmäistä kertaa varhaiskasvatukseen julkaistu ruokailusuositus on työkalu lasten ruokailun ja ruokakasvatuksen toteuttamiseen, kehittämiseen, seurantaan sekä arviointiin. 

 

Väestötason ravitsemussuosituksiin perustuva ruokailusuositus sisältää ruokalistasuunnittelun tueksi tietoa terveyttä edistävistä ruokavalinnoista ja ravitsemuslaadun vähimmäisvaatimuksista sekä kuvia malliaterioista. Ravitsemuslaadun kriteerit ovat yhteneväiset Sydänmerkki-kriteerien kanssa, joihin myös Atria panostaa tuotekehityksessään.

 

”Atrialla lasten ruokailuun soveltuvien tuotteiden ja reseptien kehittämisessä voimassa olevat ravitsemussuositukset ovat aina keskeisessä asemassa, kuten vähäsuolaisuus ja –rasvaisuus. Useilla tuotteillamme on jo Sydänmerkki ja Sydänmerkki-tuotteiden valikoimaamme kasvatetaan ja kehitetään jatkuvasti entistä monipuolisemmaksi. Osoituksena tästä kehityksestä olemme julkaisseet ravitsemussitoumuksen, kertoo kehityspäällikkö Susanne Heinineva Atrialta.

 

Ruokapalveluissa suositus on otettu tyytyväisenä vastaan, sillä se kannustaa aiempaa rohkeammin lasten makumaailman laajentamiseen ja monipuoliseen ruokavalioon.

"Ilahduttavaa uudessa suosituksessa on, että jo heti 1-vuotiaasta alkaen suositellaan siirtymistä suoraan terveyttä edistävään perusruokavalioon, joka saa sisältää päiväkodeissa aiemmin hieman vieroksuttujakin raaka-aineita, kuten esimerkiksi palkokasveja, manteleita, pähkinöitä ja siemeniä, totesi ruokapalvelujohtaja Elina Särmälä Saimaan Tukipalvelut Oy:stä. Särmälä oli mukana uuden suosituksen asiantuntijatyöryhmässä ja on lisäksi Valtion ravitsemusneuvottelukunnan jäsen.

 

Ravitsemusasioiden lisäksi päiväkoteja suositellaan tekemään tietoista ja tavoitteellista ruokakasvatusta, jossa keskeisinä ovat ruokailo ja lasten myönteinen suhtautuminen ruokaan ja syömiseen. Tätä ajatusta tuetaan Atrialla.

 

Kuuntelemme paljon asiakkaidemme antamia palautteita ja toiveita uusista tuotteista tai olemassa olevien tuotteidemme kehittämisestä. Kun tuote on tarkoitettu päiväkoti- tai kouluruokailuun, huomiomme tarkkaan ravitsemussuositusten asettamat tavoitteet ja lisäksi haluamme, että tuotteemme maistuvat lapsille. Siksi teetämme kuluttaja- ja ammattikeittiötutkimuksia ja -testejä tuotteidemme kehittämisen tueksi.

 

Suositus kannustaa varhaiskasvatusta ja ruokapalveluja aktiiviseen yhteistyöhön antamalla käytännön vinkkejä ruokakasvatuksen toteuttamiseen, kuten lasten ottamisen mukaan ruoanlaittopuuhiin tai pedagogisen ruokalistan laatimiseen.

"Ruokailu on nostettu suosituksessa sille kuuluvaan arvoon korostamalla sitä lapsen hoitopäivään liittyvänä tärkeänä pedagogisena tilanteena", kertoi Lastentarhanopettajaliiton edustajana asiantuntijatyöryhmässä toiminut Eija Kamppuri tyytyväisenä.

 

Terveyttä ja iloa ruoasta –varhaiskasvatuksen ruokailusuositus on laadittu Valtion ravitsemusneuvottelukunnan, Opetushallituksen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä ja tavoitteena on, että uusi suositus otetaan käyttöön kaikissa kunnissa varhaiskasvatuksen ruokailun järjestämisestä päätettäessä, elintarvikehankintojen kilpailuttamisessa, käytännön toteutuksessa sekä toiminnan seurannassa ja arvioinnissa.