ATRIALAISEN LIHAN ALKUPERÄ TUNNETAAN

LIHA TULEE ATRIAN OMILTA SOPIMUSTUOTTAJILTA

 

Atrian liha tulee Atrian omilta sopimustuottajilta, joiden tuotanto-olosuhteet sekä eläinten hoito ja kasvatustavat tunnetaan. Jäljitettävyys takaa lihan turvallisuuden ja varmistaa myös eläinten hyvinvoinnin.

 

Atrialla tunnetaan jokaisen eläimen alkuperä, kasvatusaika, ruokinta ja hoito. Atria-merkki on tae siitä, että myytävä sian-, naudan-, broilerin- ja kalkkunanliha on aina suomalaiselta maatilalta.
Jäljitettävyys takaa lihan turvallisuuden. Sen avulla voidaan rajoittaa mahdollisia elintarviketurvallisuutta uhkaavia ongelmia ja varmistaa asiakkaiden tiedonsaanti esimerkiksi takaisinvetojen yhteydessä.
Atrialaisten tuotantoeläinten ruokinta perustuu pääosin omalla tai lähitilalla viljeltyyn viljaan ja naudoilla oman tilan nurmeen. Eläimet syövät puhdasta rehua, joka koostuu pääosin kotimaisesta viljasta. Soijaa korvataan ympäristöystävällisemmällä, kotimaisella rehulla.
Tuotantoeläinten terveydestä ja hyvinvoinnista pidetään huolta ja niitä lääkitään vain eläinlääkärin valvonnassa. Atrian kanatuotteet ovat täysin antibioottivapaita ja possukin valtaosin.

 

Atria on ollut jäljitettävyyden edelläkävijä jo vuodesta 2012, jolloin lanseerattiin ensimmäiset tilakohtaisesti merkityt Atria Perhetilan broilerituotteet. Viime vuosien aikana Atria on tehnyt merkittäviä investointeja tuotannossa jäljitettävyyteen ja koko ketjun läpinäkyvyyteen.

 

 

JÄLJITETTÄVYYS KULKEE KÄSI KÄDESSÄ ELÄINTEN HYVINVOINNIN KANSSA

 

Eläinten hyvinvoinnista huolehditaan valvotusti Atrian koko ruokaketjussa. Atrialla käytetään maailmanlaajuisesti ainutlaatuista dokumentoitua terveydenhuoltojärjestelmää, joka keskittyy eläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ennakoidusti.

Eläinten terveys ja hyvinvointi perustuvat ensisijaisesti Atrian sopimustuottajien ammattitaitoon, eläinten hyvään hoitoon, suunniteltuun ruokintaan ja olosuhdehallintaan. Atria on laatinut tuottajien avuksi eläinlajikohtaiset tuotanto-ohjeet, joissa on selkeät ohjeistukset eläinten jalostukseen, ruokintaan, kasvatusoloihin ja terveydenhuoltoon liittyen. Tuottajien edellytetään noudattavan ohjeistuksia, ja toimintaa valvotaan 1–12 kuukauden välein tehtävillä eläinlääkärin tarkastuskäynneillä. Tavoitteena on nolla eläinsuojelurikkomusta Atrian ruokaketjussa.

Eläinten hyvinvointi on myös antibioottivapaan tuotannon perusta: terveitä eläimiä ei tarvitse lääkitä. Pitkäjänteisen työnsä ansiosta Atria on maailmanlaajuisestikin edelläkävijä antibioottivapaan lihan tuotannossa ja takaa osaltaan kotimaisen lihan turvallisuuden.